disclaimer

Disclaimer

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN URBES BVBA
Contactgegevens:
URBES bvba, Nijverheidslaan 4A, B-8560 Gullegem
Tel: +32 56 28 20 00
Fax: +32 56 28 20 01
E-mail : info@urbes.be
0ndernemingsnummer: BE 0664 478 011

AUTEURSRECHT EN RECHT VAN DE PRODUCENT VAN EEN DATABANK

De site www.blauwpoorte.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Blauwpoorte de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Urbes. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

MERKEN EN HANDELSNAMEN

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Urbes, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Urbes.

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie