Ecologisch

Regionale knowhow die ecologisch het verschil maakt

Hoog comfort tegen een lage kost voor mens en milieu. Het typeert de aanpak van Boydens engineering. Ze geven graag wat bijkomende informatie hoe ze het project Blauwpoorte hebben aangepakt. 

Alle best practices op het vlak van ecologisch bouwen met oog voor duurzaamheid en comfort werden in Blauwpoorte geïmplementeerd.

Het energetische concept van Blauwpoorte plaatst de mens en het milieu centraal. Dit gedurende alle seizoenen en op lange termijn. Comfort gaat immers in essentie over beleving en omgeving. Een aangenaam zicht en ruimte vormt daarbij een belangrijke hoeksteen. Het gebruik van grote raampartijen is daarbij een essentieel onderdeel, maar de warmte die erdoor verloren gaat dient wel opgevangen te worden en de warmteopwekking moet efficiënt gebeuren. Dit zonder het ruimtelijk gevoel te beperken (behoudens in de badkamer). 

In een binnenomgeving moet men zich goed kunnen voelen. Technisch houdt dit een goede luchtkwaliteit in, zomer- en wintertemperaturen en voldoende daglicht. Al een hele tijd worden deze aspecten wetenschappelijk geobserveerd, bestudeerd en vertaald naar concepten. Vele best practices worden in Blauwpoorte toegepast. Bij het implementeren van deze condities staat duurzaamheid, met een verstandige inzet van natuurlijke bronnen en zonder negatieve impact op het milieu centraal. Vervuiling door fossiele brandstoffen wordt vermeden daar waar de technologie het toelaat en dit op een betaalbare wijze, met een hoger comfort. 

De straling en klimatisatie in de vloerverwarming zorgt voor een aangename en gelijkmatige warmtehuishouding, die perfect aansluit bij de opwekking van warmte en koude. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zonnewarmte in de winter en winterkoude in de steeds heter wordende zomerperiodes. Dit gebeurt door de opslag van warmte in de bodem, gekend onder de term ‘ondiepe geothermie’. De warmte wordt in de winter gewaarborgd door de warmtepomp, terwijl in de zomer een eenvoudige gewone pomp het koele ondergrondse water aanspreekt. Dit terwijl het ondergrondse water langzaam wordt opgewarmd voor de komende winter. Het gaat hier om een beproefd systeem, dat al 20 jaar wordt ingezet en wordt beloond met een gunstig E-peil. Op deze manier is koelen in de zomer zowat kosteloos en werkt dit volledig tochtvrij via de straling van de vloer. 

Verder vermelden we nog dat aan de basis van deze energiehuishouding een goed geïsoleerde gevel en zonwering ligt. 

Het gebruik van de klimatisatie werd zo eenvoudig mogelijk gehouden, ondanks de gesofisticeerde werking. Een gebruiksvriendelijke bediening bewaakt de evenwichten in de installatie en zorgt voor optimale prestaties. Het gaat hier om Vlaamse technologie die het verschil maakt.

Verwarmen is één ding, goed ventileren is minstens zo belangrijks voor de luchtkwaliteit. Een energiezuinige, vraaggestuurde ventilatie staat daarvoor garant. Circulariteit en een minimale milieubelasting liggen aan de  basis van de materiaalkeuze. Daarbij werd ook rekening gehouden met de uitstoot van chemische stoffen uit de constructiematerialen naar de binnenlucht. Een onderbelicht gezondheidsaspect dat werd aangepakt. 

Innovatief is ook dat het KNX-systeem in basis wordt toegepast. Dit is een wereldstandaard voor automatisering. Het is mogelijk om dit systeem uit te breiden waardoor je met één touchscreen alle technieken bedient. Dit systeem biedt dan enorm veel mogelijkheden als een 'smart' systeem waarbij ook aan extra energiebesparing kan gedaan worden door in de toekomst te anticiperen op energieprijsschommelingen doordat de warmtepomp hier 24u vooraf op kan anticiperen. Met slimme functies kan de warmtepomp dus nóg voordeliger in gebruik worden. DT Plan uit Izegem won bovendien de KNX Innovation Award voor het integratieproject van uitgebreide KNX-installatie in het naastgelegen Kasteel Blauwhuis. Het systeem biedt enorm veel mogelijkheden en toepassingen. Onze experten kunnen u hier meer informatie over bezorgen.

Tot slot belichten we ook nog even het feit dat we inzetten op elektrische zonne-energie.

Duurzame nieuwbouwappartementen te koop Izegem

De vinger aan de pols

Bijkomende opkomende technieken worden onderzocht en indien ze een meerwaarde bieden voor het wonen in Blauwpoorte worden ze ook geïntegreerd. Toekomstgericht laten we alvast een opening richting de integratie van waterstof als aanvullende energiebron. Blauwpoorte wil waarde bieden nu en in de toekomst en daarom worden ook alle technische evoluties op de voet gevolgd. 

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie