Architectuur

De glasheldere architecturale visie op de site

Wonen aan een publiek toegankelijk en groen kasteelpark, vlakbij Kasteel Blauwhuis dat volop gerestaureerd wordt, dat klinkt ongetwijfeld als een mooi verhaal. We werpen dan ook een nadere blik op dit langwerpig terrein (280 meter op 80 meter) en de inrichting van de site.

Nieuwbouw appartementen te koop Izegem

Het ontwerp van de site bestaat uit 7 parallelle woonblokken die geleidelijk de hoogte ingaan, met heel wat vrije en groene ruimte tussen de afzonderlijke blokken. Hoe verder je van het kasteel afgaat, hoe hoger de woonblokken. De verdiepingshoogte van de lagere blokken daalt van 6 naar 3 bouwlagen naarmate men zich dichter bij het kasteel situeert. Door haaks te werken op het rechthoekig plan, evenwijdig met het kanaal, ontstaat er een visuele doorstroming vanuit Izegem richting kasteelpark.

Een eigen visuele identiteit
De woonblokken zijn geschrankt en evenwijdig geplaatst, waardoor ze een eigen identiteit krijgen én een eigen ruimte. Bovendien zorgt dit voor een zo groot mogelijke visuele openheid. De dwarse positie van de 7 woonblokken zorgt voor een noord-zuid oriëntatie van het wonen zelf.

Wij werken met uiteenlopende typologieën van architectuur
in een high-end segment, steeds strevend naar
kwaliteitsvolle architectuur.

Kwaliteitsvol wonen

Alle woonruimtes worden zuidelijk voorzien met zicht richting kasteel en de slaapruimtes bevinden zich in het noorden. Architecturaal vertaalt zich dat in open glasgevels met terrassen in het zuiden en gesloten hout/beton gevels in het noorden.

Planmatig kan men duidelijk 3 groepen (fase 1, 2 en 3) onderscheiden, elk onderbroken door een soort pleinfunctie. De pleinen zorgen enerzijds voor een visuele connectie tussen stad Izegem en het kasteelpark, en anderzijds voor een open gebruiksruimte (recreatie-, zit-, speelruimte...) aan de woonblokken. Zo vloeit het stedelijk landschap geleidelijk over in het groene, historische park. Bij de eerste twee blokken zijn de terrassen losgekoppeld van elkaar, waardoor het project als het ware oplost in het groen.

Het vormt een buffer, waar stad en groen elkaar treffen. Terwijl de doorlopende terrassen van blokken 3, 4 en 5 geblokte volumes vormen, die naadloos aansluiten bij de andere blokken. Architecturaal wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste vijf woonblokken en de laatste twee die hoger zijn en zich aan de noordkant van het terrein bevinden.

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie