Geschiedenis

history 1

Een rijke geschiedenis, een stralende toekomst

De geschiedenis van het huidige kasteel Blauwhuis gaat een hele tijd terug. Al in 1653 is er in het landboek van Pieter Lust sprake van ‘een behuysde hofstede geneampt het Blaue Huys’. Tijd om wat dieper in de rijke historiek van het domein te duiken.

1544

1746-1776

1804

1822

1878-1883

1878-1886

1980-1990

2019-2021

Blauwpoorte

Het gebied, bezit van de Heren van Schiervelde, droeg oorspronkelijk Blauwpoorte als naam. De eerste vermelding dateert uit 1544, toen het kasteel bestond uit een omwalde hofstede met omliggende gronden, weiden en bossen. De kleur verwijst naar de leien bedaking.

Eind 17de eeuw erft Judocus Francois Van Huerne de pachthoeve en omliggende landen van zijn tante Catherine van Huerne. Hij verbouwt de hoeve tot een zomerverblijf, in die tijd een ‘huys van plaisantie’, genoemd.

1544

Casteel Blauwhuys

Vanaf 1746 werd er gesproken over een kasteel. De toenmalige eigenaar Aybert van Huerne besluit tussen dit jaartal en 1776 een nieuw kasteel op te trekken met tuinen, vijvers en bossen. Het oude poortgebouw verdwijnt en de nieuwe ronde kamer werd gefl ankeerd door een oost-, west- en zuidgevel.

1746 1776

Aanleg Engelse tuin

In 1804 laat zoon Joseph van Huerne een Engelse tuin aanleggen met waterpartijen, rotsen, een overdekte loofgang, een tuinpaviljoen, een bloementuin en een boomgaard. Ook een beukenbos werd aangelegd.

1804

Verbouwen en restylen

In 1822 laat Jean de Pélichy, gehuwd met Marie Josephine van Huerne, het kasteel opnieuw verbouwen. Het poortgebouw en de zuidgevel verdwenen en een monumentale hoofdingang verscheen. De ronde kamer werd van een koepel voorzien.

1822

Permanente residentie

Tussen 1878 en 1883 lieten baron Alexander Gillès de Pélichy en zijn vrouw Savina Van Caloen het kasteel verbouwen om het permanent bewoonbaar te maken. Zo kreeg het zomerverblijf permanente bewoners. Het kasteel werd opgehoogd en er kwam een nieuwe traphal, inkom en achtergevel. Verder werden ook het sanitair en de verwarmingsinstallaties aangepakt. Het interieur werd gerestyled en de kapel verplaatst.

1878 1883

Tijdens de oorlogen

Tijdens WO I werd het kasteel in beslag genomen door de Duitse bezetter. Het gezin van baron Alexander Gillès de Pélichy moest vluchten en keerde nooit terug. Op het einde van de oorlog staken de Duitsers het bos in brand en lieten ze het munitiedepot ontploffen.

De zoon van baron Alexander Gillès de Pélichy, Raphaël Gillès de Pélichy, herstelde in 1918 de oorlogsschade. Hij en zijn vrouw Maria de Turck de Kersbeek verbleven tijdens de zomer van het interbellum in Kasteel Blauwhuis. Tijdens WO II werd het kasteel nogmaals beschadigd door het geweld. Opnieuw werd het na de oorlog hersteld door Raphaël.

1878 1886

Nieuwe invulling kasteel

In 1981 werd het kasteel officieel erkend als monument en stadszicht. Het kasteel bleef tot 1984 bewoond door de familie Gillès de Pélichy, waarna het gebruikt werd als restaurant en feestzaal. Het koetshuis werd verbouwd en uitgebreid tot een banketzaal en een tentoonstellingsruimte.

jaren 80

Renovatie en restauratie

Zowel de buitenschil als de structuur binnen worden grondig aangepakt en voorzien van moderne en hedendaagse technieken. Blikvangers als de ronde kamer, de kapel en de eeuwenoude salons worden in ere hersteld. Ook de orangerie ondergaat een metamorfose en krijgt een opening in de verdieping. De aloude grandeur van het kasteel komt terug. Met respect voor het rijke verleden is kasteel Blauwhuis nu helemaal klaar voor de toekomst.

2019

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie